Про нас

Українське громадське об`єднання міжвідомчих комунікацій у сфері охорони навколишнього природного середовища, (ГО е-Екологія) – NGO e-Ecology, Non-governmental organization (NGO) «Ukrainian public association of interagency communication in the field of environmental protection е-Ecology», Ukrainian environmental association е-Ecology засновано у 2014 році науковцями та практиками з питань державного управління, ІТ та охорони навколишнього природного середовища.

Метою діяльності е-Екології визначено покращення життя громадян i екологiчноi cитуацii, шляхом налагодження ефективної та якісної комунікації між представниками органів державної влади з питань охорони навколишнього природного середовища, громадськістю та бізнесом. У роботі організації використовується передовий досвід Канади, Сінгапуру та Естонії, зокрема — діяльність ГО е-Екологія побудавана за моделлю інформаційної взаємодії громадськості та влади C2G (Громадяни — Уряду).

Місія е-Екології – сприяти створенню засад та умов, за яких незалежно від політичної кон’юнктури, природоохоронна галузь України буде прирорітетною складовою державної політики, а «економічне диво» полягатиме у розвитку середнього і малого бізнесу на принципах найбільшої прибутковості при зменшенні навантаження на природоресурсний потенціал країни (зелена економіка). Ми впроваджуємо сучасні цифрові рішення задля ефективної координації дій громадських і державних природоохоронців з допомогою інноваційних інструментів. Прагнемо до забезпечення інклюзивного та відкритого процесу формування і реалізації екологічної політики, збільшуючи рівень взаємної довіри держави, громадськості та бізнесу з питань природокористуанння і охорони навколишнього природного середовища.

ГРЕЧАНИЙ Антон Андрійович, Front-end Developer (sole proprietor), партнер Ecologic Innovative Systems, team
Спеціалізація - web-дизайн, менеджмент у сфері захисту інформації.
Антон має диплом менеджера з адміністративної діяльності за спеціальністью "Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації
з обмеженим доступом" Національного авіаційного університету.
Працює з технологіями Front-end: CSS3(Flexbox, Grid), HTML5, JavaScript, jQuery.
Є професіоналом у сфері збірок проектів Gulp, в роботі використовує препроцесори Sass, Less, Stylus. Здійснює cross-браузерну, cross-плтаформенну
і адаптивну верстку. Майстерно володіє графічними редакторами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, які використовує для реалізації рішень
у сфері web-дизайну.
Досвід роботи - територіальний підрозділ Пенсійного фонду України, Indigo Internet Development Group, приватний підприємець.
ЗАЙЦЕВ Юрій Юрійович, Senior Full-stack developer (team leader) at Ciklum, партнер Ecologic Innovative Systems, team
Спеціалізація - програмування, розробка комп'ютерних систем, впровадження мобільних додатків
Юрій отримав диплом з відзнакою магістра комп'ютерних наук за спеціалізацією "Системи автоматики та управління" НТУУ "КПІ" імені Сікорського
і диплом магістра економіки підприємства за спеціалізацією "Економіка підприємсва" Київського національного економічного університету
ім. Вадима Гетьмана. Має сертифікати CISCO: CCNA та Microsoft: MCP (основи розробки застосунків на платформі .NET) і MCTS (розробка застосунків
на платформі ASP.NET).
Професійно працює з технологіями DB: MS SQL Server, stored procedures, etc.; Back-end: .NET/.NET core, C#/VB.NET, ASP.NET (web-forms, MVC, Web API), ADO.NET, Entity Framework, LINQ, XML; Front-end: React JS, JQUERY, JavaScript, Webpack, CSS, HTML, JSON; Mob.app.: .NET, Xamarin.Forms, C#, XAML.
Досвід роботи - ПрАТ "Укртелеком", Ciklum
ВОРОБЙОВ Сергій Валерійович, голова Наглядового комітету ГО е-Екологія, партнер Ecologic Innovative Systems, team
Спеціалізація та сфера наукових інтересів - цифрові механізми державного управління, е-урядування, цифрові соціальні комунікації, екологія.
Є автором 10 наукових публікацій з проблематики державного управління у сфері охорони навколишнього середовища та співавтором Методики впровадження автоматизованої геоінформаційної web-системи «Інтерактивний реєстр екологічних проблем» на регіональному та місцевому рівнях.
Сергій є випускником магістратури Національної академії внутрішніх справ України, магістратури та аспірантури Національної академії державного управління при Президентові України. Після навчання у Національній академії оборони України, отримав військову спеціальність - психолог.
Досвід роботи - Департамент антидемпінгових розслідувань та захисту внутрішнього ринку Мінекономіки, апарат Міністерства економіки України, Державна служба геології та надр України, територіальний орган Держекоінспекції, приватні компанії ТРІЕС, Всеукраїнська енергетична компанія, Торговий дім "Україна" та АК "Техенергокомплекс"
СИВАК Олексій Володимирович, кандидат політичних наук, партнер ГО е-Екологія у кампанії цифрового перетворення Google Україна
Cпеціалізація - GR, кризові комунікації і репутаційний менеджмент.
Олексій є випускником Військово-морської школи післядипломної освіти (Монтерей, Каліфорнія, США), де отримав ступінь магістра міжнародної безпеки та цивільно-військових відносин. Володіє дипломом магістра міжнародних відносин Інституту міжнародних відносин
КНУ ім. Тараса Шевченка (Україна).
Є автором першої в світі дисертації, присвяченій зовнішній політиці України. Олексій отримав ступінь кандидата політичних наук
після захисту дисертації "Формування та здійснення зовнішньої політики України, 1990-1999 рр".
Досвід роботи - Рада національної безпеки і оборони України, Управління Європейських міжнародних організацій Міністерства закордонних справ, компанія CFC Consulting.
МОРОЗ Володимир Васильович, голова ГО е-Екологія, кандидат наук з державного управління
Спеціалізація - фондовий ринок, міжнародні фінанси, стале природокористування, "зелена" економіка", інвестиції.
Володимир є випускником Ніжинського державного педагогічного університету ім. Миколи Гоголя та Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, має диплом магістра права, за спеціальністю - правове регулювання економіки. Фахівець у галузі теорії та практики фінансових інвестицій, державного регулювання діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).
Доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики НАДУ при Президентові України.
Досвід роботи - Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, відділ стратегічного планування та міжнародної координації Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, Управління міжнародних зв’язків Національної академії державного управління при Президентові України

Цілі та завдання:

 • сприяння розвитку екологічної галузі, природоохоронної справи та природокористування в Україні через встановлення якісних комунікацій між представниками органів державної влади, громадськості та підприємницької спільноти за допомогою сучасних ІКТ;
 • проведення освітніх заходів для місцевих громад та НДО щодо реалізації прав на чисте та безпечне для життя довкілля;
 • розробка та впровадження безкоштовних ІТ рішень і продуктів у сфері охорони довкілля для держави, громадськості та бізнесу;
 • залучення національного інтелектуального капіталу до процесу формування державної політики і прийняття державно-управлінських рішень;
 • превентивна діяльність у сфері порушень природоохоронного законодавства та реалізація місцевих екологічних програм і проектів;
 • системний аналіз існуючого законодавства та підготовка науково-обгрунтованих пропозицій щодо впровадження «очищених» нормативних актів від бюрократичних «надбудов», які не відповідають задекларованим принципам;
 • дослідження та впровадження кращих світових практик з питань природоохорони та природокористування;
 • налагодження публічного діалогу між державою, громадськістю та бізнесом через створення постійного комунікаційного майданчика та проведення інформаційно-популяризаційних заходів.
 • розробка новітніх механізмів реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 • сприяння повній ліквідації "планових" наглядових заходів з боку держави, як неефективних корупційних схем, із одночасним запровадженням ризикоорієнтованого підходу до роботи контролюючих природоохоронних органів;
 • видання друкованих та електронних інформаційних матеріалів для місцевих громад, неурядових організацій та активістів громадського природоохоронного руху.
 • реалізація інших прав не заборонених законом та вжиття інших заходів у сфері природоохорони, раціонального природокористування та боротьби з браконьєрством, що не суперечать чинному законодавству України.
Є цікаві грантові пропозиції? Ми завжди готові їх розглянути!
закрити X
закрити X